18:14 Время 25.02.2018

Демонстрация режима Super Slow-mo на презентации от Samsung 960 fps


Источник: https://www.youtube.com/

Материалы по теме
5:16 Время 22.12.2017
Источник: https://www.youtube.com/
14:24 Время 27.11.2017
Источник: https://www.youtube.com/
20:10 Время 22.01.2018
Источник: https://www.youtube.com/
14:00 Время 05.12.2017
Источник: https://www.youtube.com/